Ay: Ağustos 2014

Etkin Yönetici

Etkin yöneticiler hiçbir zaman “Bu kişi benimle nasıl geçiniyor?” diye sormazlar. Onlar şunu sorar, “Bu kişinin katkısı ne?”, “Hiçbir zaman bu kişi neyi yapamaz?” diye sormazlar. Soruları hep “Bunun alışılmamış ölçüde yapabileceği […]

Patron Değişirse

Kişinin patronu değişiyor ve o yeni patronunu bir öncekini yaptığı şekilde bilgilendirmeye devam ediyor. Bu yaygın bir hatadır ve kaçınılmaz olarak bir felakete yol açar. Yeni patronu bu durumda astının bazı şeyleri […]

Güçlü İnsanlar

Güçlü insanların her zaman güçlü zayıflıkları da olur. Zirveler olan yerde vadilerde vardır ve hiç kimse birçok alanda birden güçlü olamaz. İnsan bilgisi deneyimi ve yetenekleri evreni ile kıyaslandığında en büyük deha […]

Biçimlendirme

Astlar; özellikle de genç ve tutkulu parlak kişiler, kendilerini güçlü ve etkileyici bir patrona göre biçimlendirme eğilimindedir. O nedenle bir kuruluşta güçlü ve etkileyici ama temelde yoz bir yöneticiden daha yozlaştırıcı bir […]

Etkin Kişi

Etkin kişi her zaman bir toplantının başında o toplantının somut amacını ve yapması gereken katkıyı belirtir. Toplantının amacına uygun gelişmesini sağlar. Bilgilendirmek için yapılan bir toplantının herkesin parlak fikirlerini açıkladığı bir zırvalama […]

KAdro Kararları

Kadro kararları almada “başarısızlık” diye bir şey yoktur. Gene de kadro kararlarını ciddiye alan ve bunları doğru alabilmek için sıkı çaba gösteren yöneticiler mükemmeliyete ulaşabilirler. Kadro kararlarıyla ilgili her başarılı yöneticinin şu […]

Yetkin Komuta

Eskiden kalma şöyle bir askeri deyiş vardır; “Yetkin komuta talep etmek askerin hakkıdır” Yetkin olmayan ya da kötü performans gösteren kişiye görevde kalma olanağı tanınması diğer herkesi cezalandırmak demektir. Ve bu bütün […]

Bir Şans

Yeni bir görevde başarısız olan insanlara bir önceki konum ve ücret düzeyine geri dönme imkanı tanınmalıdır. Kendi başına bu seçeneğin varlığı bile güçlü bir etkide bulunarak, insanları emniyetli ve rahat görevleri bırakarak […]

Performans Değerlendirmesi

Performans değerlendirmesi geçmişteki ve şu andaki konumlarından kişiden beklenen başlıca katkıların açıklanmasıyla ve performansının bu hedefler ile karşılaştırılmasıyla başlar. Değerlendirme sırasında şu 6 sorunun yanıtını araştırır; – Kişinin iyi yaptığı şeyler neler? […]

Değerler Sistemi

Kabul edilemez veya kişinin kendisi ile bağdaşmayan bir değerler sistemine sahip bir örgütte çalışmak insanı hem düş kırıklığına hem de başarısızlığa mahkum eder. Örgütlerin de insanlar gibi değerleri vardır. Bir örgütte etkin […]

Patronu Bilgilendirmek

Patronunuzu bilgilendirmek çok önemlidir. İnsanlar genellikle ya okuyucu yada dinleyicidir. Hem okur hem de dinleyici olanlar avukatlar -kural olarak her ikisi de olmak durumundadır- istisnadır. Bir okura konuşarak bir şeyler aktarma çabası […]

Güven

Örgütler artık güce değil güvene dayanmaktadır. İnsanlar arasında güvenin varlığı mutlaka birbirlerini sevdikleri anlamına gelmez, bu birbirlerini anladıkları anlamına gelir. İlişkilerle ilgili sorumluluk almak bu yüzden mutlak bir gerekliliktir, bu bir görevdir. […]

Fırsatlar Çağı

Geçmişte benzeri görülmemiş fırsatlar çağında yaşıyoruz. Eğer tutku ve zekaniz varsa nerede başlamış olursanız olun seçtiğiniz mesleğin en tepesine yükselebilirsiniz. Ama fırsatlarla birlikte sorumluluk da gelir. Şirketler bugün çalışanlarının kariyerlerini yönetmemektedir, bilgi işçilerinin […]

Görgü

Görgü; bir kuruluşun motor yağıdır. Birbiri ile temas halindeki hareketli iki maddenin sürtünme yaratması bir doğa kanunudur. Bu cansız nesneler için olduğu kadar insanlar için de geçerlidir. Görgü “lütfen” ve “teşekkür ederim” […]

Örgütler Nasıl Yere Serilir

Birlikte çalıştığınız insanların önceliklerinizi anlamasını sağlayın. Örgütler patronun ne yapmak istediğini tahmin etmek zorunda kaldıklarında yere serilirler. Çünkü kaçınılmaz olarak yanlış tahminlerde bulunurlar. O nedenle patron şöyle konuşmak zorundadır; “Benim şu anda […]