Ay: Haziran 2016

Kadro kararları..

Kadro kararları almada başarısızlık diye bir şey yoktur.  Gene de kadro kararlarını ciddiye alan ve bunları doğru alabilmek için sıkı çaba gösteren yöneticiler mükemmeliyete ulaşabilirler. Kadro kararlarıyla ilgili her başarılı yöneticinin şu […]

Etkin yönetici..

Etkin yöneticiler hiçbir zaman “Bu kişi benimle nasıl geçiniyor” diye sormazlar. Onlar şunu sorar “bu kişinin katkısı ne?” Hiçbir zaman “bu kişi neyi yapamaz” diye sormazlar. Soruları “Bu kişinin alışılmamış ölçüde yapabileceği ne var” […]

Görgü..

Görgü bir kuruluşun motor yağıdır. Birbiri ile temas halindeki hareketli iki maddenin sürtünme yaratması bir doğa kanunudur. Bu cansız nesneler için olduğu kadar insanlar için de geçerlidir. Görgü “lütfen” ve “teşekkür ederim” […]

Ivy Lee Yöntemi ile Uretkenlik

Yeterince üretken hissetmemek, verimli çalışamamak, zaman yönetiminde berbatlık, ertelemede bağımlılık… Bunlar genellikle dikkatimizi dağıtan uyaran sayısının çok daha fazla ve çeşitli olduğu günümüze has sorunlar olarak görülür. Bugüne ve bize has sandığımız […]

Etkin kişi..

Etkin kişi her zaman bir toplantının başında, o toplantının somut amacını ve yapması gereken katkıyı belirtir.. Toplantının amacına uygun gelişmesini sağlar,  bilgilendirmek için yapılan bir toplantının herkesin parlak fikirlerini açıkladığı bir zirvalama […]

Yönetici başarısızlığı

Yönetici başarısızlığın en yaygın nedeni yeni bir konumun gereklerine uygun şekilde değişme yeteneksizligi yada isteksizliğidir. Bu konuma gelmeden önce başarılı bir şekilde yaptıklarını yapmaya devam eden bir bilgi işçisinin başarısızlığı neredeyse kesindir..

Toplantılar..

Toplantılar tanım gereği yetersiz örgütlenmeye verilen bir ödündür. Çünkü insan ya toplantı yapar ya da çalışır. Aynı zamanda ikisini birden yapamaz.. İdeal olarak tasarlanmış bir yapıda toplantıya gerek yoktur. Peki ne zaman […]

Eleman fazlalığının belirtisi

Eleman fazlalığının oldukça güvenilir bir belirtisi vardır, eğer gruptaki kıdemli kişiler zamanlarının pek çok küçük olmayan bir bölümünü mesela onda birini insan ilişkileri problemlerine, kavga ve sürtüşmelere, yargısal konulara ve işbirliği problemlerine harcıyorlarsa […]

Günümüz Bilgeliği

Aziz olmayı uman insanlar eskiden daha çoğunluktaymış. Bu kadın ve erkekler dağlarda  kendilerini eğitir; ağaçların gölgesinde, dere kenarlarında amaçsızca dolaşırlarmış. Bir köye vardıklarında yöre halkıyla bilgilerini paylaşmakta hiçbir sakınca görmezlermiş. İlk aşamada onlara gerekli olan […]