Ay: Temmuz 2016

Türkiye olarak neredeyiz?

Türkiye; • İnsani kalkınmada 187 ülke arasında 69’uncu sırada, • Küresel Bağlanmışlık Endeksinde 140 ülke arasında 59’uncu sırada, • Hukukun üstünlüğü endeksinde 99 ülke arasında 88’inci sırada, • Bilgiye ulaşma özgürlüğünde 180 […]

Biz neye layığız?

Bu adam kim? David Cameron..Kendisi Brexit sonrasında istifa etmiş olan İngiltere Başbakanı.. Peki ne yapıyor? Başbakanlık lojmanında bulunan eşyalarını boşaltıyor.. Peki bu fotoğraf bize ne anlatıyor? David Cameron kendi eşyalarını bizzat sade […]

Güçlü insanlar..

Güçlü insanları her zaman güçlü zayıflıkları da olur. Zirveler olan yerde vadiler de vardır ve hiç kimse birçok alanda birden güçlü olamaz. İnsan bilgisi, deneyimi ve yetenekleri evreni ile kıyaslandığında en büyük […]

Eskiden kalma deyiş..

Eskiden kalma şöyle bir askeri deyiş var; yetkin komuta talep etmek askerin hakkıdır. Yetkin olmayan ya da kötü performans gösteren kişiye görevde kalma olanağı tanınması diğer herkesi cezalandırmak demektir ve bütün örgütün […]

Görev başarısızlığı

Yeni bir görevde başarısız olan insanlara bir önceki konum ve ücret düzeyine geri dönme imkanı tanınmalıdır. Kendi başına bu seçeneğin varlığı bile güçlü bir etkide bulunarak insanları emniyetli ve rahat görevleri bırakarak […]