Ay: Kasım 2018

Sün Han Tatilde Galiba..

Sün Han Sün Han – Türk ve Altay mitolojisinde Aile Tanrısıdır. Sünken Han da denir. Baran Han’a bağlı bir ruh olarak görünür. Ailenin ve soyun koruyucu iyesidir. Onları başka düşman soyların zararlarına karşı korur. Onun […]