Etiket: Project Management

Chaos Report

Proje yönetimi ile ilgili neredeyse her sunumda, her etkinlikte, her eğitimde ve her türlü konuşmada referans verilen Standish Group’un Chaos Report’unu eminim bu iş ile ilgilenen herkes duymuştur. Genelikle yenisi araştırılmadan bir […]

Nedir bu RACI dedikleri?

Projeniz başladı.. Heyecanlısınız.. Ekip arkadaşlarınız ile birlikte proje başlangıç toplantısını yapıyorsunuz.. Projenin genel bilgilerini verdiniz, kapsamı anlattınız, proje organizasyonuna değindiniz.. Takvimi, bütçeyi, riskleri sundunuz.. Herkes olumlu bir şekilde ayrıldı.. Bir hafta sonra […]

PROJE YÖNETİM ARAÇLARI

Proje Yönetim Araçları Neden Önemli… Proje Yönetim Araçları proje yönetiminde kullanılan ve Planlama Görevlerin girilmesi Takvim Kaynak Bütçe gibi temel konularının yönetimini içeren ve çeşitli raporlar üretilerek proje yönetimine katkı sağlayan araçlar […]

Zamanla Yarış Yöntemleri

Günümüz proje yönetiminde hepimizin yaşadığı ortak tek şey var; bilgi sahibi olmak. Proje yönetim araçları harika şeyler, bize her türlü bilgiyi zamanında, doğru olarak sağlıyor, bu araçları sürekli kontrol etmemiz sapmaları gözden […]

Nedir Bu Delphi Tekniği?

Olaf Helmer (4 Haziran 1910 – 14 Nisan 2011) Alman asıllı Amerikalı bir bilim adamıdır. 1946 ile 1968 yılları arasında RAND şirketinde araştırmacı olarak görev almış olan Olaf Helmer aynı zamanda Gelecek Enstitüsü‟nün […]

Planlama Pokeri

“Planlama Pokeri” genellikle Scrum yazılım metodolojisinde kullanılan, yapılacak olan işlerin katılımcılar ile birlikte görece büyüklüğünü tahmin etmek için kullanılan bir yöntemdir. “Planlama Pokeri” ilk olarak 2002 yılında James Greening tarafından kullanılmış ve […]

Nedir bu PERT? EVM?

1960’lı yıllarda ABD Deniz ve Hava Kuvvetlerinin geliştirdiği PERT (Program Evaluation and Review Technique) sistemi takvim yönetimine kaynakların da eklenmesiyle PERT-COST olarak daha da geliştirilmesine rağmen, yüklenicilerin hükümetin projeleri nasıl yöneteceklerini belirlemesini […]

Pareto ve Pareto Kanunu

İtalyan iktisatçı ve sosyolog Pareto, herkes için olabildiğince yüksek bir refah düzeyinin gerçekleştirilebilmesi için modern refah teorisinin temellerini ortaya koymasıyla tanınır. Paris’te dünyaya gelen Pareto, Cenovalı soylu bir aileye mensuptu. Fizik ve […]

Proje Gerçekleri

Şubat 1988‟de Bank of Amerika‟nın donanım problemi yaşaması sonrasında milyarlarca dolar kaybetmesi üzerine 255 kişi işten çıkartılmıştır. Amerikan Merkez Bankası‟nın sisteminin devreye alındığı ilk gün sistem üzerinden 28 milyar dolar yanlış banka […]

Gantt Şeması

Hepimizin projelerimizi yönetirken kullandığımız Gantt Şeması, ilk defa Gantt Calvert tarafından hazırlanmıştır. Kendisi County, Maryland’da doğdu. 1878’de McDonogh Okulu’ndan mezun oldu ve Johns Hopkins Üniversitesi’ne gitti. Önce öğretmenlik ve teknik çizimcilik yaptı […]

PMI Agile Sertifikasyonu

PMI, çevik yaklaşımların projelerin başarıyla tamamlanması için gün geçtikçe daha yaygın olarak kullanılmaya başlaması üzerine proje yöneticileri için yeni bir sertifika sistemi uygulamaya koydu : PMI-Agile Certified Practitioner (PMI-ACP). Bununla birlikte çevik […]